Telefon Hyresgästföreningen Gotland

Från 15 februari 2022 nås föreningsstyrelsen Hyresgästföreningen Gotland på tfn 073 701 45 28.

Gäller det frågor om ditt boende, lägenhet, hyresförhandlingar eller medlemskap hänvisa dessa även fortsättnings vis till Hyresgästföreningen tfn 0771 443 443.