Olagligt utnyttjande av hyresgäster på Gotland

Bostadspolitik, Insändare

Många hyresgäster på Gotland utnyttjas av människor som hyr ut olagligt, något som får konsekvenser både för den enskilde och för regionen/staten.

Utrymmen i en- och flerfamiljshus hyrs ut olagligt till studenter, unga vuxna och säsongsarbetare, för att nämna några. I många av dessa fall tillåter inte uthyraren att hyresgästen skriver sig på adressen, utan man uppmanas istället att använda en c/o adress hem till uthyraren eller dennes kontor. Detta görs för att uthyraren ska undvika att bli upptäckt med att hyra ut svart.
Det är även vanligt att dessa hyresgäster får bo i utrymmen som saknar bygglov eller med bristande brandsäkerhet. Många tvingas betala en hyra som långt överskrider hyran för en nyproducerad lägenhet, samtidigt som man bor i en lägenhet med i bästa fallet lägsta godtagbara standard. Det händer att hyresgäster som redan bor i fastigheten blir av med sitt förråd som de har rätt till enligt Hyreslagen. En lägenhet utan förråd får ett sänkt bruksvärde och uppnår inte lägsta godtagbara standarden.

Människor i behov av en lägenhet kan i dag alltså enkelt utnyttjas av uthyrare med tveksam moral och som gärna stoppar pengar i sin egen ficka. Detta innebär även att regionen/staten förlorar skatteintäkter då det är näst intill omöjligt att bevisa svartuthyrning och i vilken grad det sker.
Det finns lagar och föreskrifter som en hyresgäst i denna situation tvingas att bryta mot. Folkbokföringslagen, som säger att man ska vara skriven på den adress där man har större delen av sin dygnsvila. Man kan även använda sig av särskild postadress. Det gäller oavsett om man hyr ett rum eller lägenhet, bor i andra hand eller är inneboende. Till varje lägenhet skall det finnas ett lägenhetsnummer från Skatteverket som möjliggör att man kan ändra sin folkbokföringsadress. C/o ska endast användas om A ska ta hand om posten åt B, om B är förhindrad att själv ta emot sin post. C/o ska inte heller användas vid andrahandskontrakt eller inneboendeförhållande.

Hur kan vi arbeta för att komma till rätta med detta?
Region Gotland, Hyresgästföreningen, AB GotlandsHem, Fastighetsägarföreningen, enskilda hyresvärdar och Campus kan kanske göra detta tillsammans för att visa vad som är rätt och vad som är ett olagligt handlande och lukrativt utnyttjande av hyresgäster på Gotland.

Hyresgästföreningen Gotlands styrelse