GotlandsHem strandar hyresförhandlingen

GotlandsHem, Hyresförhandling, Hyresgästföreningen Gotland, Region Gotland

Pandemin har skapat en ekonomisk oro bland många hyresgäster. Även om Sverige återhämtar sig så innebär inte det att samhället gör det lika snabbt. Hyresgästföreningen anser att GotlandsHems yrkande på 5,3 procent är oskäligt av flera skäl.  52 fler ord

GotlandsHem strandar hyresförhandlingen