Trygga bostadsområden ger trygga hem

I ett bra samhälle ska människor känna sig trygga i alla avseenden. Så ser det tyvärr inte ut idag. Det finns idag en otrygghet som är relaterad till bostadsbrist, trångboddhet, osäkra hyresförhållanden, kriminalitet, höga boendekostnader efter renovering och brister i närmiljön som bidrar till förslumning. 49 fler ord

Trygga bostadsområden ger trygga hem

Kommentera