Uppdaterade restriktioner

Hyresgästföreningen Gotland, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Lokala Hyresgästföreningar, Lokala Hyresgästföreningen Bogen & Stäven, Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen, Lokala Hyresgästföreningen Slite, Lokala Hyresgästföreningen Vitkålen

Från och med den 23 december har regeringen infört nya restriktioner för att dämpa smittspridningen. Dessa gäller till 31 januari 2022 såvida smittan inte ökar.

Följande gäller:

· max 50 stycken får vistas i lokaler vid uthyrning

· max 20 stycken vid inomhus aktiviteter.

· Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

· Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att undvika rusningstrafik eller använda andra färdsätt.

· Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

· Stanna hemma och testa dig vid symtom. 

· Vaccinera dig om du kan. 

För Hyresgästföreningen innebär detta att verksamheten pågår som vanligt men med vissa justeringar:

· Vi följer utvecklingen.

· Vi följer FHM allmänna råd.

· Julfester ställs in eller flyttas fram.

· Kontoren är öppna som vanligt (Håll avstånd

· Lokaler öppna som vanligt (Håll avstånd

· Värvningen igång (med försiktighetsåtgärder vid behov)

UPPDATERAD 23 DECEMBER 2021