Återbruk startas på återvinningscentralen i Visby

Lokala Hyresgästföreningen Bogen & Stäven, Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen, Lokala Hyresgästföreningen Slite, Lokala Hyresgästföreningen Vitkålen, Region Gotland

Från och med den 15 december kan man lämna hela och rena saker på ÅVC-Visby som kommer att återbrukas! – Saker och produkter kan användas om och om igen av andra som behöver dem mer. Därför har vi nu inlett ett regioninternt samarbete med den Dagliga verksamheten Överskottet, berättar avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på teknikförvaltningen.

Återbruk startas på återvinningscentralen i Visby