Stormöte 19 jan 2022

Bostadspolitik, raddahyresratterna.se

Inbjudan till stormöte den 19 januari 2022 – kl 18:00  Mötet är öppet för alla hyresaktivister som vill diskutera kampen för en social bostadspolitik under valåret 2022. Vårt förslag är att vi ordnar en riksomfattande protestdag lördagen den 9 april.  Mötet kommer att diskutera de mest brinnande problemen för landets hyresgäster. Utifrån denna diskussion kommer […]

Stormöte 19 jan 2022