Din hyresgästförening på kommun-/stadsdelsnivå

I den här vägledningen går vi igenom de fyra verksamhetsområden som enligt stadgarna ingår i uppdraget på kommun-/stadsdelsnivå, nämligen Förhandlingsverksamhet, Bostadspolitiskt påverkansarbete, Stödja och utveckla lokalt engagemang och Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen.

Kommentera