Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

regeringen.se

Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i september i år i uppgift av Näringsdepartementet att bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften, som innebär att vara kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement, förlängs nu och kommer att pågå under våren.

Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor