Stor vattenläcka i Visby – hela Östercentrum utan vatten

sverigesradio.se

Arbete pågår för att komma åt läckan under asfalten vid Östercentrum.Lyssna: Stor vattenläcka i VisbyHela Östercentrum är utan vatten – orsaken är en vattenläcka i korsningen där Solbergagatan, Östra Hansegatan och Österväg möts.Det kommer ställas ut en vattentank mitt på Östercentrum till de som behöver-Driftstekniker på Visby vattenverk Sonny Karlsson säger att de förväntar att…

Stor vattenläcka i Visby – hela Östercentrum utan vatten