Hyresgästföreningen Region Stockholm besöker Gotland

10-11 januari 2022 kommer Hyresgästföreningen Region Stockholm vara på ön för att titta på nya tänkbara lokaler till kontoret.

De kommer också träffa föreningsstyrelsen för att prata om hur man ska lösa lokaler till Lokala Hyresgästföreningar inom GotlandsHem.

Kommentera