2. Allmännytta

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till allmännyttan, våra kommunalt ägda bostäder

Detta innebär att vi vill stärka ställningen för de allmännyttiga bostadsföretagen. Vi vill säkerställa att det allmännyttiga beståndet ökar istället för minskar, vilket har varit den negativa trenden de senaste decennierna.Allmännyttiga kommunala bostadsföretag är ett av kommunens viktigaste verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag kan kommunen påverka både byggande och förvaltning av hyresrätter som vänder sig till alla grupper i samhället.

Mer information