3. Bostadsfinansiering

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till förmånliga bygglån, bygg bort bostadsbristen

Detta innebär att vi vill utveckla det statliga investeringsstödet till ett förmånliga bygglån när bostadsföretag bygger hyresrätter. Detta för att säkerställa att hyresrätter byggs när och där behoven finns, samt till priser som är rimliga för dem som ska bo där.

Mer information