Tillsammans – men hur? Så kan vi jobba mot segregation!

Boinflytande, Bostadspolitik, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningens Riksförbund, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Lokala Hyresgästföreningen Bogen & Stäven, Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen, Lokala Hyresgästföreningen Slite, Lokala Hyresgästföreningen Vitkålen

Hur kan vi arbeta mot segregation – tillsammans som en organisation och med våra hyresgäster och samverkanspartners? Välkommen på en inspirationsdag för att motverka segregation.

11 januari 2022 15:00-18:00 Teams. länk fås vid anmälan

Delmos projekt 2021-2022 genomförs i städerna Gävle, Uppsala, Norrköping, Göteborg, Kungälv, Landskrona och Malmö och involverar därmed flera regioner. Vi har i projektet genomfört olika aktiviteter för att stärka engagemang och inflytande och möjliggöra mångfald och inkludering.

Den 11 januari bjuder Hyresgästföreningen (i Teams) både delaktiga i projektet och övriga i Hyresgästföreningen tillsammans med våra samverkanspartners för att diskutera hur vi skapar förändring tillsammans.

Professor Hans Abrahamsson (Göteborgs universitet) vill prata om hur vi värnar vår demokrati och arbetar för en bättre social hållbarhet.

Konstnär Ruben Wätte kommer att berätta hur han arbetar med en inkluderande konstpedagogik för att skapa samskapande konstprocesser.

Elisabeth Anderton, hållbarhetschef i IFK Göteborg, tänker ge en bild kring hur hon arbetar med att skapa ett ”hela stadens lag”.

Reine Lööf, processledare, regissör och folkbildare i ABF Gävle, kommer att prata om communitybaserade processer.

Kismah Kamara, elevcoach och fotbollsentusiast, ser fram emot att dela med sig av hans erfarenheter kring att engagera både barn och vuxna i ett bostadsområde.

Zaynab Ouahabi, verksamhetschef i ABF, kommer att avsluta vår dag med att prata om inkludering och folkbildning.

Dagen hålls ihop av Sophia Lövgren, Kenneth Berglund och Jesper Bryngelsson.Varmt välkomna till en mycket inspirerande och engagerande dag.

Anmäl dig vi den här länken.

Kontaktperson: Sophia Lövgren Hyresgästföreningens växel: 0771-443 443