4. Boskatter

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till rättvisa skatter och avdrag mellan ägt och hyrt boende

Det innebär att vi vill att villkoren för hur olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätt, eget hem och bostadsrätt – ska beskattas på ett likvärdigt sätt. Ingen upplåtelseform ska genom skeva skatteregler vara mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i än någon annan.

Mer information