Hyresgästföreningens stadgar – Hyresgästföreningen

Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Lokala Hyresgästföreningen Bogen & Stäven, Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen, Lokala Hyresgästföreningen Slite, Lokala Hyresgästföreningen Vitkålen, Stadgar

https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/var-organisation/stadgar/