5. Markpolitik

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till att kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder

Det innebär att vi vill ha en mark- och planpolitik som gör det tydligare för kommuner vilka bostadsbehov de måste uppfylla. Staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner som följer en statligt beslutad plan och byggtakt, medan de som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.

Idag saknar ofta kommuner de resurser som krävs för att för att kunna bygga i den takt som behövs, eller så saknas den politiska viljan att uppfylla de behov som finns.

Mer information