6. Miljö

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs – vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

Mer information