6. Miljö

Ja till statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsbeståndet

Det innebär att vi vill gynna och påskynda omställningen till en hållbar stadsutveckling som minimerar klimatutsläppen. Detta ska beaktas i allt som görs – vid renovering, när man inför energibesparande åtgärder, produktion av byggmaterial, med mera. Mycket görs redan, men vi måste bli ännu bättre.

Mer information

Kommentera