Ändring vid uthyrning av lokaler

Hyresgästföreningen Gotland, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Lokala Hyresgästföreningar, Lokala Hyresgästföreningen Bogen & Stäven, Lokala Hyresgästföreningen Fjällskivlingen, Lokala Hyresgästföreningen Slite, Lokala Hyresgästföreningen Vitkålen

Från den 12 januari får det vara max 20 stycken vid prata fester i lokaler.