9. Bostadskö

10-punktsprogram för en hållbar bostadspolitik, Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund

Ja till förmedling efter behov såväl som efter kötid

Det innebär att vi vill att lediga hyreslägenheter även ska fördelas genom transparenta fördelningsprinciper där alla sökande behandlas lika och rättvist. Inte enbart via rak kö, som fallet är idag.

Mer information