Manualer för digitala möten och verktyg

Microsoft Teams:

Teams – manual (PDF)

Så ansluter du dig till ett Teams-möte(video)

Zoom:

Instruktioner med bilder om hur du deltar i ett Zoom-möte (PDF)

Om du vill delta på mötet via fast telefon :

Ring in till mötet med telefon (PDF)

Så ansluter du till ett Zoom-möte

Kommentera