Lägenhetshotell – hur bostäder blir till hotellägenheter

Bostadspolitik, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Rapporter

Antalet hotellägenheter ökar och utgör en allt större del av bostadsbeståndet i Stockholm. Uthyrningen är dyrare och dessutom otryggare, både för den som bor i en hotellägenhet och för hyresgäster och andra som bor runt omkring. Hyresgäster vittnar om otrygghet, störningar, bordellverksamhet, inbrott och trakasserier. Ett lägenhetshotell är en byggnad där det finns hotellägenheter. En hotellägenhet är en lägenhet som hyrs ut under hotelliknande former, på kort eller lång tid.

Genom att granska offentlig statistik har bilden blivit tydligare. Den har dessutom förstärkts genom den enkät som Hyresgästföreningens förtroendevalda och husombud svarat på. I enkäten har vi frågat efter deras kännedom om lägenhetshotell och därigenom fått kontakt med hyresgäster som intervjuats och besökts. Med rapporten som grund kommer strategier och handlingsplaner att tas fram i ett senare skede.

Klicka här för att ta del av hela rapporten