Hyressättning i nyproduktion

Hyresförhandling, Hyressättning i nyproduktion, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar

Vid nyproduktion har fastighetsägaren möjlighet att sätta hyran själv eller förhandla med Hyresgästföreningen. Oftast blir det en förhandling med oss, vilket resulterar i nyproduktionshyror (presumtionshyror). Men vad innebär nyproduktionshyra och vad är syftet?

Vad innebär nyproduktionshyra? 

För att nyproduktionshyra ska gälla måste överenskommelsen omfatta alla bostadslägenheter i huset och ingen av dem får vara uthyrd innan. Lägenheterna ”lyfts ur” bruksvärdessystemet i 15 år (tidigare 10 år), vilket innebär att du som hyresgäst inte kan få din hyra prövad enligt bruksvärdet förrän efter 15 år. Lägenheter som omfattas av överenskommelsen kan inte heller användas som jämförelsematerial vid en prövning i hyresnämnden av en lägenhets bruksvärdeshyra.

Nyproduktionshyror ligger högre än hyrorna för likvärdiga hyreslägenheter, där hyran redan är förhandlad. Utgångspunkten för den här typen av hyressättning är att hyresvärden vill täcka produktionskonstnaderna för de nya hyreslägenheter – vilket är ett stort avsteg från bruksvärdesprincipen, där man tar hänsyn till andra faktorer. 

Syftet med nyproduktionshyra (presumtionshyra)

Regeln om nyproduktionshyra (presumtionshyra) infördes 2006, som ett försök att förbättra förutsättningarna att bygga nya hyresrätter och används främst i storstadsregioner. 

De utvärderingar som gjorts visar inget samband att högre hyresnivåer ökar byggandet av fler hyresrätter. Hyrorna ligger redan idag på väldigt höga nivåer, och i nivå med de hyror som marknaden är beredd att betala. Det som fördyrar nyproduktionen av hyresrätter är höga mark- och produktionskostnader och obalanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.

Läs mer

Mer om hyresförhandling