Pandemilagen förlängs till 31 maj

Covid-19

Lyssna: pandemilagRiksdagen har röstat ja till regeringens förslag om att förlänga pandemilagen till den 31 maj. En majoritet ville inte förlänga lagen i fyra månader, som föreslagits, men av lagtekniska skäl kan inte riksdagen ändra på datumet. Men riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att komma med ett nytt förslag om att lagen bara ska förlängas i…

Pandemilagen förlängs till 31 maj