Ny förordning möjliggör miljösatsning i nytt bostadsområde

Bostadspolitik, svt.se

Det nya bostadsområdet Tamarinden byggs nu upp i Örebro. Området ska ha fokus på hållbarhet och med en ny förordning, som trädde i kraft vid årsskiftet, gör det lättare för kommunen att nå upp till sina mål.

Ny förordning möjliggör miljösatsning i nytt bostadsområde