Jätteminskning av inbrott under pandemiåret

2020 uteblev pandemieffekten på inbrotten. I fjol var minskningen desto större. Villainbrotten rasade med över 20 procent medan inbrotten i lägenhet också pekade nedåt. I Göteborg har utvecklingen varit särskilt positiv. Se statistik för din kommun.

Jätteminskning av inbrott under pandemiåret

Kommentera