Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

regeringen.se

Regeringen föreslår att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 200 kronor i månaden för ogifta och 100 kronor i månaden för gifta från och med 1 augusti 2022.

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen