Regionstyrelsen har sammanträtt

Hyresgästföreningen Gotland

I dag, den 26 januari, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat tilläggsanslag till Ro/Ro ramp på Apotekskajen i Slite, lekplatsstrategi och en motion om lågtröskelboende. Här är ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 25 ärenden.

Regionstyrelsen har sammanträtt