SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

SMHI

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. Olika delar av Sverige kommer att påverkas på olika sätt. Skillnader i framtida medelvattenstånd utifrån olika utsläppsscenarier visar tydligt vikten av att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. 19 fler ord

SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer