Lönen räcker till allt mindre i Sverige

Bostadspolitik, sverigesradio.se

Lyssna: löner mindre LE APP2Lönerna i Sverige räcker till allt mindre, när prisökningarna är betydligt högre än löneökningarna.I november minskade den så kallade reallönen med 1,3 procent. Och enligt Petter Hällberg, expert på statliga Medlingsinstitutet, så kommer trenden att fortsätta de närmaste månaderna.Ekotekot@sverigesradio.se

Lönen räcker till allt mindre i Sverige