Rekordresultat för Region Gotland

Region Gotland

Årsresultatet för Region Gotland uppgår till 216 miljoner kronor för år 2021. Resultatet är mycket bra och överträffar resultatmålet för året. Det starka resultatet beror främst på att ekonomin återhämtat sig snabbare än vad prognoserna i början av året visade, vilket inneburit högre skatteintäkter.

Rekordresultat för Region Gotland