Stor kostnadsminskning och satsning på klimatomställning – regionen förlänger hyresavtalet för Visborg

Region Gotland

Region Gotland hyr sedan 2009 kontorslokaler med cirka 600 arbetsplatser och gemensamhetsytor på Visborg. Det nuvarande hyresavtalet med fastighetsägaren Vacse löper ut i mars 2025 och nu har koncernledningen beslutat att intentionen är att stanna kvar i lokalerna på Visborg samt att förtäta och utveckla dessa.

Stor kostnadsminskning och satsning på klimatomställning – regionen förlänger hyresavtalet för Visborg