Inbjudan till temadag den 19 mars 2022

Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar

Hur det är att vara aktiv medlem och förtroendevald inom Hyresgästföreningen Region Stockholm

Sedan den 1 december 2021 är Hyresgästföreningen Gotland åter en del av Hyresgästföreningen Region Stockholm. Därför inbjuds samtliga aktiva medlemmar och förtroendevalda till en temadag – Hur det är att vara aktiv medlem och förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Region Stockholm.

I samband med temadagen kommer också en kassörsutbildning genomföras, då samtliga lokala Hyresgästföreningar inom Hyresgästföreningen Region Stockholm har egen ekonomi. Under dagen får de nyvalda kassörerna utbildning om hur man sköter en kassabok och Swedbank.

Inledningen och slutet av dagen kommer vara gemensam, däremellan kommer kassörsutbildningen vara på distans, där deltagarna sitter tillsammans och kursledaren i Stockholm.

Övriga kommer få en fördjupad introduktionen i hur man arbetar. Det kommer finnas folk på plats och en del föredragshållare kommer vara uppkopplade på distans.

Temadagen äger rum på kontoret Jungmansgatan 41, Visby mellan kl. 09:00-17:00 inkl. lunch.

Anmälan görs i första handhttp://anmalan.hgfgotland.se eller till Stefan Uddebrant 073 701 45 28 (OBS nytt telefonnummer) eller Jonas Carlsson 070 675 60 90 senast den 1 mars.

Är du kassör är det bra om du meddelar det i samband med anmälan, så att vi vet hur många som kommer på kassörsdelen.

Glöm inte att meddela allergier eller andra önskemål gällande maten!

Temadagen hålls av Jonas Carlsson jonas.carlsson2@hyresgastforeningen.se regionstyrelsen och Ann-Charlotte Gjöthlén enhetschef BoM ann-charlotte.gjothlen@hyresgastforeningen.se

Om du har frågor kring utbildningen kan du kontakta dem.

Inför temadagen är det bra om alla som kan går in på https://utbildning.hyresgastforeningen.se/learn och gör utbildningen Välkommen till Hyresgästföreningen! som du hittar där. Där hittar du även flera andra intressanta utbildningar för förtroendevalda och aktiva medlemmar.

Ni som ska gå kassörsutbildning är det bra om alla som kan går in på https://utbildning.hyresgastforeningen.se/learn och gör utbildningen kursen Kassör lokal hyresgästförening. Det bra att ni också läst igenom Ordning och Reda som finns http://fortroendevalda.hgfgotland.se

Du hittar också en del information på http://fortroendevalda.hgfgotland.se

Varmt välkomna till en berikande dag!

Jonas Carlsson Regionstyrelsen Hyresgästföreningen Region Stockholm jonas.carlsson2@hyresgastforeningen.seStefan Uddebrant Ordförande Hyresgästföreningen Gotland stefan.uddebrant@hgfgotland.se (ny adress)

Besök gärna Hyresgästföreningen Gotlands nya hemsida www.hgfgotland.se där finns alltid aktuell information för hyresgäster, aktiva medlemmar och förtroendevalda.