För Hyresgästföreningen är hyresgästerna och hyresrätten som boendeform alltid i fokus!

Boinflytande, GotlandsHem, Hyresgästföreningen Gotland, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, Insändare, Simon Safari, Stefan Uddebrant

På ledarplats i GA skriver Mats Linder den 20 januari att Hyresgästföreningen agerar på ett sätt som underminerar både hyresrätten som boendeform och den egna positionen. Detta mot bakgrund av den hyresförhandling som pågått mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen angående nyproduktion av nya hyresrätter i området Signallottan 2.

Det är lätt att skylla på Hyresgästföreningen och på det förhandlingssystem vi har, när det egentligen handlar om något annat – det vill säga att vi idag har en bostadsmarknad i obalans. Där bristen på hyresrätter med rimliga hyror är enorm. Vårt uppdrag som organisation är att skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster.

Sverige, och inte bara på Gotland, finns en allvarlig bostadsbrist. Det är en bostadsbrist som byggts upp under lång tid och som tyvärr ser fortsatt dyster ut. Enligt Boverket råder det idag underskott på bostäder i 207 av Sveriges 290 kommuner. Dessutom gör länsstyrelsen på Gotland i sin senaste bostadsmarknadsanalys, bedömningen att länets bostadsmarknad som helhet är i obalans på grund av brist på bostäder, och att bristen på hyresrätter är utbredd över hela Gotland.

I de nyproducerade bostäder, där GotlandsHem gått ut med sitt bud offentligt, ligger hyran redan innan de senaste yrkandena högt. Med de hyresnivåer som bolaget önskar sig, skulle få gotlänningar ha råd att bo. Studier visar att en majoritet av hushållen i region Stockholm inte skulle ha råd med en nyproducerad lägenhet. För många ligger boendekostnaden redan på över 30 % av den disponibla inkomsten.

Vi har länge påpekat att vi har en bostadspolitik som inte tar hänsyn till hur behovet ser ut. De nyproducerade hyreslägenheter som byggs idag, kan inte efterfrågas av dagens hyresgäster – det byggs helt enkelt inte för den stora allmänheten.

För vissa är det uppenbarligen frestande att skyllda bostadsbristen på vårt hyressättningssystem. Det är ett system som ger hyresgästerna ett starkt konsumentskydd och fastighetsägare goda förutsättningar att äga, bygga och förvalta hyresfastigheter. Det är således ett tryggt och välfungerade system som har till syfte att åstadkomma en bra balans mellan hyresmarknadens parter. Det är viktigt att komma ihåg att bostäder inte är som vilken vara som helst det är våra hem! 

Hyresgästföreningen menar att hållbar nyproduktion kräver långsiktighet, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. För att fastigheten ska kunna bära sin egen ekonomi över tid måste hyrorna ligga på en nivå som många kan efterfråga, annars riskerar lägenheter att stå tomma när tiderna blir sämre. Vidare menar vi att inte bara hyresgäster och fastighetsägare gynnas av att man bygger för de behov som efterfrågas på bostadsmarknaden, det gör hela samhället.

Vi efterfrågar därför en lokal bostadspolitik som bygger nya bostäder till rimliga hyror. En bostadspolitik för den breda allmänheten – för barnfamiljen, för unga vuxna, för den ensamstående mamman och för den som precis blivit pensionär. Då krävs helt andra reformer – och inte ett ensidigt fokus på förhandlingssystemet eller på Hyresgästförenintion. Gotland och Stockholmsregionens invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Bostadsbristen är ett problem som måste byggas bort och som marknaden inte kan lösa, utan här behöver staten och kommunerna samt regionerna ta sitt politiska ansvar.

De riktiga och verkningsfulla reformerna inbegriper därför allt ifrån finansiering, skatter och regelförenklingar till marktilldelning, allmännyttan och andra kommunala bostadspolitiska verktyg kopplat till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. 

Hyresgästföreningen som organisation förhandlar varje år hyran för 90 % av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter. Vi tar vårt ansvar att som organisation skapa trygghet och stabilitet för såväl dagens som morgondagens hyresgäster och vi kräver att kommunerna och bostadsbolagen tar sitt. 

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgästföreningen Gotland