350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät

Folkhalsomyndigheten.se

I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag till att förbättra folkhälsan.

350 000 inbjuds att delta i nationell folkhälsoenkät