Bostadspolitisk plattform valåret 2022

Bostadspolitik, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar, raddahyresratterna.se

RÄDDA HYRESRÄTTEN BOSTAD ÅT ALLA ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET, INTE EN HANDELSVARA! Nej till marknadshyra och höjda hyror – Hyrorna är redan för dyra. Hyreskamp mot höjda och marknadsanpassade hyror. – Stopp för renovräkningar och onödiga standardhöjande åtgärder vid renoveringar. Nollalternativ på riktigt, ja till underhåll, energibesparingar och skattefria underhållsfonder. Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation […]

Bostadspolitisk plattform valåret 2022