Hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 februari 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade bland annat att Gotland ska ansluta till ett projekt för organiserad prostatacancertestning. Gotland ska också delta i ett pågående projekt som har som mål att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Nämnden antog verksamhetsberättelsen för 2021, som präglas av ännu ett år med coronapandemi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 februari 2022

Kommentera