Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ändringar i efterlevandestödet

Bostadspolitik, regeringen.se

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ändringar i efterlevandestödet