Boverket: Lagen bör ändras – svarthyrorna måste bort

Boverket, svt.se

Boverket anser att Uppsala kommun gör rätt i att neka ekonomiskt bistånd till personer som bor på otillåtna andrahandskontrakt. – Det är helt orimligt att socialtjänsten stöttar den här olovliga handeln med lägenheter, säger Micael Nilsson, myndighetens expert på bostadssociala frågor.

Boverket: Lagen bör ändras – svarthyrorna måste bort