Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2

Covid-19, Folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten genomför nu en nionde nationell undersökning för att mäta förekomsten av virus kopplat till covid-19 i Sverige. Undersökningen omfattar även en samtidig undersökning av förekomst av antikroppar mot SARS-CoV-2. Erbjudandet om att delta skickas ut den 14 februari.

Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2