Nytt avtal säkrar hyresgästernas inflytande hos Botkyrkabyggen

Bostadspolitik, Cision News

Hyresgästföreningen och Botkyrkabyggen har kommit överens om ett nytt boinflytandeavtal. ”Med det här avtalet säkrar vi upp att alla som vill få ökat inflytande över sitt hem och sin boendemiljö också har möjligheter till det”, säger Inga-Lill Eklöf, ordförande för Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem. Syftet med avtalet är att utveckla hyresrätten till ett boende som kännetecknas av…

Nytt avtal säkrar hyresgästernas inflytande hos Botkyrkabyggen