Alla röster ska höras i Almedalen!

Bostadspolitik, Region Gotland

Vi vill stärka Almedalsveckan som demokratisk mötesplats för politiska samtal. Det finns grupper som inte kan komma till tals lika enkelt som många av våra fantastiska arrangörer och besökare, därför söker vi nu organisationer som gör skillnad i sitt närområde, men som inte har haft möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet. Alla röster…

Alla röster ska höras i Almedalen!