Socialstyrelsens hänvisning: Avgörande där bistånd beviljas

Bostadspolitik, svt.se

Kommuner runtom i Sverige gör helt olika bedömningar gällande ekonomiskt bistånd till personer som inte kan visa godkänt andrahandskontrakt. I Socialstyrelsens handbok, som ska vara vägledande för kommunerna, hänvisar man dock till ett juridiskt avgörande där den sökande beviljades bistånd trots otillåtet boende.

Socialstyrelsens hänvisning: Avgörande där bistånd beviljas