Hyresgästföreningen lanserar politik för en hållbar bostadsförsörjning

Utan statlig styrning och ledning lämnas kommunerna till sitt öde vad gäller bostadsbyggandet. En del tar ansvar för bostadsförsörjningen medan andra åker snålskjuts på sina grannkommuner. I en ny rapport som Hyresgästföreningen släpper idag presenteras åtta markpolitiska reformer för att stimulera kommunernas bygg- och planeringstakt och råda bot på den stora bostadsbristen. – Kommunerna har…

Hyresgästföreningen lanserar politik för en hållbar bostadsförsörjning

Kommentera