Tvist mellan AB Gotlandshem och Hyresgästföreningen avgjord

Cision News, GotlandsHem, Hyresförhandling, Hyresgästföreningen Gotland

Hyresförhandlingarna inleddes i oktober 2021, men avbröts i ett tidigt skede då parterna upplevdes stå för långt ifrån varandra. Efter beslut av en oberoende ordförande är tvisten nu avgjord. 54 fler ord

Tvist mellan AB Gotlandshem och Hyresgästföreningen avgjord