Så skapar vi plats för fler bostäder!

Bostadspolitik, Hyresgästföreningens Riksförbund, Information till förtroendevalda och aktiva medlemmar

Händelse: https://facebook.com/events/s/sa-skapar-vi-plats-for-fler-bo/652915085923076/

Mark, planer och pengar – så skapar vi förutsättningar för en hållbar bostadsförsörjning

Idag lämnas kommunerna i stort sett helt åt sitt öde vad gäller bostadsbyggandet. De förväntas att själva lösa bostadsförsörjningen, utan stöd från staten. En del tar ansvar, medan andra åker snålskjuts på sina grannkommuner. Ska vi lyckas bygga bort bostadsbristen måste staten erbjuda både morot och piska för kommunerna. Bostadsbyggandet kan inte vara beroende av kommunpolitikers kortsiktiga agendor.

I mitten av februari lanserade Hyresgästföreningen åtta reformförslag för en hållbar bostadsförsörjning. Åtta markpolitiska reformer för att stimulera kommunernas bygg- och planeringstakt och råda bot på den stora bostadsbristen.
24:e februari arrangerar Hyresgästföreningen ett webbinarium för att diskutera ämnet ytterligare tillsammans med politiker och experter på området.

Deltagare
Panel:
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Johan Danielsson, bostadsminister (S)
Viktor Wärnick, bostadspolitisk talesperson (M)
Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD) och rådgivare i bostadsfrågor

Rapportförfattare:
Julia Synnelius, utredare Hyresgästföreningen
Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker, Hyresgästföreningen

Moderator:
Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen