Sänkt prognos för bostadsbyggandet – men industrilokaler ökar

Antalet byggstartade bostäder har saktat in och nu sänks den årliga prognosen. Inom övrigt byggande är det främst industrilokaler som bidrar till uppgången, visar färska siffror från Byggfakta.

Sänkt prognos för bostadsbyggandet – men industrilokaler ökar

Kommentera