”Ditt val för Gotland” – Välkommen till 92 möjligheter och årets tema

Region Gotland

2022 är ett valår och årets tema är därför ”Ditt val för Gotland”. Denna gång samlas vi för 92 möjligheter i kongresshallen i Visby, tisdagen den 5 april. Det blir ett tillfälle för kunskap, inspiration och nätverkande.

”Ditt val för Gotland” – Välkommen till 92 möjligheter och årets tema