Det handlar om hyresgästernas hem! #gotland #hgfgotland

Vi är många som inte vill vara en sak man kan sälja när man som bolag inte får som man vill. Det gäller oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte, för vi gör inte den skillnaden när vi pratar med människor!  

Det vi hör är en stor oro kring vilket område som ska säljas den här gången? Vilken ägare blir det? Hur länge kommer den nya ägaren att vara kvar innan det åter blir en försäljning och ny ägare? Kommer den nya hyresvärden att ”passa på” att ”renovera” upp lägenheterna för att höja hyrorna men ändå inte ta tag i de grundläggande underhållet så som stambyten? Vad kommer pengarna från utförsäljningen att användas till den här gången?  

Frågorna är många och berättigade, för även om man hyr sin bostad så vill man ändå långsiktigt veta vem som äger ens hem, det är fakta att det finns skillnader mellan fastighetsägarnas ansvar samt sätt att bedriva sin verksamhet. 

En annan aspekt är de hyresgäster som faktiskt har bytt hyresvärd ett flertal gånger sedan deras hem såldes 2018. Vilken trygghet har de upplevt sedan försäljningen?  

Om inte hyresförhandlingslagen funnits vad hade våra hyror då kostat oss hyresgäster idag?  

Nu bygger vår modell på att alla åker med på ”räkmackan” för att inte skapa otrygghet. Men lite intressant hade det varit att leka med tanken, om man som oorganiserad hyresgäst i allmännyttan hade fått betala det bolaget begärt under alla år. Vem hade velat betala mer än vad man behöver för att ha råd att bo?   

Om man nu inte anser att det ska finnas två parter i vår svenska modell, så är det kanske för att man vill ha marknadshyror (kallas även friare hyressättning som kanske smakar bättre i vissas mun, men betyder samma sak i slutändan)? Vi hyresgäster har en svagare ställning än hyresvärdarna, dagens modell ger visst inflytande men långt ifrån att vi kan ”styra” hyresvärdarna. Om vi går tillbaka till den tiden då det inte fanns två parter kan vi se hur bostadsmarknadens förutsättningar såg ut, vill vi tillbaka till det? 

Som påtalades i radiointervjun så har alla parter ett ansvar – men om man tycker att en part bara ska acceptera vad motparten anser är rätt då undrar vi om man har förstått vad hela svenska modellen går ut på.  


Vi står fast vid att man måste ta ett långsiktigt ansvar för både intäkter och utgifter, där Hyresgästföreningen behöver få det underlag som behövs för att kunna dela det ansvaret. Vi anser också att som företag måste man rätta sin organisation efter de intäkter man har, inte tro att man kan göra vad man vill för det betalar hyresgästerna sen. Ska vi hyresgäster behöva betala för att företaget eventuellt inte gör rätt saker för de intäkter man faktisk har i form av våra hyror? 

När det kommer till ägarnas ansvar som också nämndes i radioinslaget handlar det om att ge sitt bolag rätt förutsättningar. Enligt det beslutade ägardirektivet framgår följande tydligt: 

”Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.” 

Här påtalar ägaren att det ska vara en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning därtill med rimliga hyresnivåer. Med den argumentering som nu försiggår i media anser vi inte att bolaget tar detta stycke på allvar – det är där ägarens ansvar nu belyses, för bolaget behöver kunna motivera både ökade utgifter kring personalen samt vad man gör för att effektivisera företaget för att få till en kostnadsmedvetenhet.

Det ska vara en transparens som gör att både ägare och hyresgäster (boinflytande) har förståelse för vilka hyresjusteringar som behövs för att det ska bli långsiktigt hållbart.   

Vi behöver prata om vad en effektiv förvaltning är? Om man jämför med andra bolag så har man en väldigt stor organisation för den storlek på bolag man nu har att rå om.  

För att påverka har vi alla möjlighet att engagera oss, det kan vara politiskt, fackligt eller i det här sammanhanget i Hyresgästföreningen. Om man har möjligheten att vara medlem men aktivt väljer att inte vara med, då är det ett val man gjort. Att sedan komma med åsikter om föreningen blir märkligt – speciellt om man vet hur man kan påverka. Hyresgästföreningen är partipolitiskt obunden – vi vilar på demokratiska grunder där medlemmarna röstar fram sina företrädare!   

Allmännyttan ska vara för alla, för det är en valfrihet att välja vilken bostadsform man vill bo i men tyvärr så straffas man idag om man väljer hyresrätten! 


Hyresgästföreningen Gotland

Kommentera