Vaccinationsinsatsen går in i en ny fas

Covid-19, Region Gotland

Vaccinationstäckningen på Gotland är hög. Runt 90 procent av gotlänningarna över 12 år är vaccinerade med en eller två doser och nästan 68 procent av alla över 18 år har tagit sin tredje dos. Framöver kommer vaccinationsinsatsen att justeras något för att nå personer som ännu inte har vaccinerat sig.

Vaccinationsinsatsen går in i en ny fas